Aismãna

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.
A Diafdruk-Zyklon iwa Islãnd
Reif

D'Aismãna han drai Hailige, de fum 12tn bis zan 14tn Mai hintaranãnd eanan Faiadåg hãm und da Foiksmund sågt, das zu dénane Dag fåst a jéds Joa nu õa Måi gschaid frisch wiad und's a nu a lézds Måi ba da Nåcht bfrean kã. Déswéng sågt ma, da ma fia de Aishailing kõa Gmias ausézn soi, wås kõa Ködn ned fadrågt und a de Dobfbleama liawa nu im Haus låsst, bis de Dag ummi han. Zu de drai Aismãna dazua ghead oisa fiate nu as kåide Soffal, de am 15tn Mai ian Faiadåg håd. Wea auf Numma-Sicha gê wü mid dea Bleami und Bledschn, dea woat bis nåch da Soff.

Aismãna-Schbrichal[VE | Weakln]

 • Pankrazi, Servazi, Bonifazi san frostige Bazi. Und zum Schluss då föd nie, de kåide Sophie[1]
 • Fua Bonifaz koa Somma, nåch da Soff kõa Frost[2]
 • Wea saine Schåf schead foa Bonifaz, dem is de Wåi liawa ois wia's Schåf[3]
 • Pankraz und Servaz san zwoa bese Briada, wås da Lanzing bråcht håd, dés zaschdean de zwoa wida
 • De drai Aismãna ohne Régn, bringan im Wainschdok fü Ségn
 • Wãnn's an Pankratius gfriad, wiad da Goatn ruiniad
 • De kåide Sophie, måcht ois hi[4]

Wissnschåftliche Daklearung[VE | Weakln]

De åide Bauanwaishaid fu de Aismãna is kõa bléda Åwaglaum, sondan wissnschåftli fu da Meteorologie bschdedigt. A wãnn's im Abrü und Ãfãng Mai schã recht woam sai kã, kãn nöadli fu de Åipn oiwai nu a Wédaumschwung kéma. Wãnn iwa Noadairopa a Diafdrukgebied is, schaufit dés so richdig de kåide Luft fu da Arktis iwa de Noadsee bis zu uns. In schdadistische Untasuachungen is aussagfunden woan, das zu de Dag fu de Aismãna wiakli a sgnifikant hechane Woaschainlichkaid bschded, das so a Noadairopa-Zyklon nu amåi aufdaucht und kåide Luft zu ins bringt. Natiali bassiad dés néd a jéds Joa, åwa as Risiko bschded. Des Phänomen gibt's åwa nua in Middlairopa neadli fu de Åipm, wo ãndas güt de Bauanrögi néd.

A d'Hailing[VE | Weakln]

De drai Aismãna san:

 • da Pankraz, am 12tn Mai
 • da Servaz, am 13tn Mai
 • da Bonifaz, am 14tn Mai
 • as kåide Soffal, am 15tn Mai

Olea drai Aismãna und a d'Soff woan friachristliche Meatiara, de zweng eanam Glaum as Lém hãm låssn miassn. Ois Glaumszaign gödn de Aishailing ois bsondas reschpektwiadig. Wai's åwa sunst a weng unbekãnnte Hailige san, iwa de de maisdn Laid nix wissn, hãm's a wås mysteriöses, unbekãnnts ãn sich. Des is fia so Losdåghailige gråd recht. Zwoa fu eana, da Pankraz und de Soff, san in da Zaid fum Kaisa Diokletian, dea fu 284 bis 305 regiad håd, in Rom umbråcht woan. In Bonifaz håd de Diokletianische Kristnfafoigung im Joa 306 in da Provinz nu dawischt, in Tarson in Kilikien, des haid in da Diakai liegt. Da Servatius is fu ana schbédan Genarazion, wia as Kristndum schã ãneakãnnt woa in Rom. Ea woa Bischof fu Tongern im haidign Hollãnd und is nåch da Üwaliefarung im Joa 384 fu haidnische Barbarn in Maastricht daschlågn woan.

Fuasnotn[VE | Weakln]

 1. osttirol.at: Die Eisheiligen, 19. Mai 2012
 2. bauernregel.net: Die Eisheiligen
 3. brauchtumsseiten.de: Die Eisheiligen - Eismänner
 4. Oberösterreichische Nachrichten: Die „Eisheiligen“ halten sich heuer an den Kalender, 12. Mai 2012