Jordanes

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.

Da Jordanes (auf Lådain Iordanis gschrim) woa a oströmischa Geleata, Beãmta und Gschichtsschraiwa im 6tn Joahundat. Fu eam han zwoa Biacha iwalifat, dé a wichdige Gwön fia d'Gschichtsfoaschung fu deara Zaid han. Ea zitiad a ãndane römische Dext, dé åwa dailwais néd bis haid eahåidn han und déswéng is da Jordanes oft d'õanzige Gwön dé ma hãm. Bsondas intressant fia d'haidige Foaschung is sâi Buach Getica iwa de Gschicht fu de Gotn, in dea a zan easchdn Måi schriftlich de Bajuwarn ãgfiad wean.

Gråd dés Buach is åwa fu faschidane Saitn ois zwaifihåfde Gwön bezaichnet woan, foa oim wai da Jordanes söwa schraibt, das a dé Såchan dé då drin schdengan, néd söwa dalébt håd, sondan fu am ödan Buach fum Cassiodorus ågschrim håd.

Sâi Lém[VE | Weakln]

Trakien im Faglaich zuheitingGrenzn

Fum Jordanes saim Lém is uns néd fü bekãnt. Ea is woaschainli iagend wo am Balkan auf d'wöd kema und håd néman Lådain fu saina Zaid a nu Grichisch kina. Aus saine Biacha woas ma a, das a Kondakt zu da senatoarischn Owaschicht fum Oströmischn Raich ghåbt håd. Befoar a saine bekãntn Biacha gschrim håd, woar a Sekretea (notarius) fu Gunthigis Baza, am hochrãngign oströmischn Genaral, dea Magister militum per Traciam woa, oiso Milideafawåita fu Trakien, da Region dé glai nöadlich fu Konstantinopl woa, doat ungefea wo haid Bulgarien is.

Ea söwa woa fu gotischa Åbschdãmung und schã sâi Grosfåta woa Notarius bai am barbarischn Födaratn, nemli fum Candac, Ãnfiara fu de Alanen. Dé hãm si gemainsãm mid Skirn und ãndane Grupn unta Duldung fum oströmischn Kaisa an da untan Deana ãgsidlt.

Da Jordanes schraibt an õana Schdöö "... das a foa saina Konveatiarung néd bsondas gebildet woa". Ma woas åwa néd genau wås a mid Konveatiarung mõand. Es is unwoaschainli das a fum Haidntum zan Grisdndum iwadretn is, sondan fü woaschainlicha is, das a wia de maisdn ãndan Gotn foahea arianischa Grist woa und schbéda katolisch woan is. De Gotn san nemli schã im 4tn Joahundat fum Wulfila zan Arianismus missioniad woan, dé a s'Naiche Desdament in s'Gotische iwasézt håd.

Es kintad åwa a sâi das da Jordanes mid Konveatiarung mõand, das a Mönch woan is und in a boa Manuskript gsågt, das a Bischof woa und sogoa Bischof fu Ravenna gwén sâi soid. In de iwalifatn Gwön fu Ravenna is åwa kõa Bischof Jordanes aufglist. Auf jédn Fåi håd da Jordanes am End fu saim Lém dé Getica nu featig gschrim und is iagendwãn nåch 552 gschdoam. Dés woas ma, wai a in saina Gotngschicht schraibt, das in Konstantinopl 9 Joa dafoa a Pestepidemi woa und dé muas ungefea 546 gwén sâi.

D'Getica[VE | Weakln]

Da Jordanes håd zwoa wichdige Biacha gschrim. Dés easchde woa a Gschicht iwa Rom (Romana), dé a am Vigilius gwidmet håd. Dés Buach enthåit zwoa a a boa intressante Infoamazionen, åwa wiakli bekãnt is sâi zwoats Buach iwa d'Gschicht fu de Gotn, de Getica. Dés Buach wiad a mãnchmåi "De origine actibusque Getarum" gnend, dés is åwa a Nãm dea eascht im 19tn Joahundat dafia eafundn woan is.

Literadua iwan Jordanes[VE | Weakln]

Gwön[VE | Weakln]

  • es.Wikipedia: Jordanes (schbanisch, gseng am 12tn Februa 2008)
  • en.Wikipedia: Jordanes (englisch, gseng am 12tn Februa 2008)
  • de.Wikipedia: Jordanes (hochdaidsch, gseng am 12tn Februa 2008)
  • University of Calgary: JORDANES - THE ORIGIN AND DEEDS OF THE GOTHS, kompleta Dext fu da Getica auf Englisch, iwasézt fum Charles C. Mierow
  • Theodor Mommsen: Iordanis Romana et Getica, online dé lådainische Edizion fum Theodor Mommsen fu 1882
  • thelatinlibrary.com zwoate online Veasion fu da Getica, dé åwa a auf da Edizion fum Theodor Mommsen basiad