Zum Inhalt springen

Der Bulle von Tölz: Unter Freunden

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn.
Foig der Serie Der Bulle von Tölz
OriginaltitlUnter Freunden
ProduktionslandDeitschland
OriginalsprochDeitsch/Boarisch
Läng90 Minutn
OitasfreigobFSK 12
EinordnungStaffel 1, Foig 3
3. Foig insgesamt
Easchdausstrohlung28. Jenna 1996 auf Sat.1
Stab
RegieWalter Bannert
DrahbuachClaus Peter Hant
ProduktionErnst von Theumer junior
MusiKristian Schultze
KameraHanuš Polak
SchnittIngrid Träutlein-Peer
Bsetzung
Episodnlistn

Unter Freunden is a deitscha Feansehfuim van Walter Bannert ausm Joar 1996 noch on Drahbuach van Claus Peter Hant. Es is de dritte Foig vo da Krimiserie Da Bulle vo Däiz midm Ottfried Fischer ois Hauptkommissar Benno Berghammer. Da Fuim is zun easchtn Moi am 28. Jenna 1996 af Sat.1 ausgstroit worn.

Handlung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Vor an Däiza Finanzamt explodiat a Autobombm und zfetzt de Finanzbeamtin Gisela Rose. In unmiddlboara Näh van Wrack wean Zeitungsausschnitt gfundn, de wo olle iba an Finanzskandal berichtn: An Bauunternehma Anton Rambold soi a Steiaschuid vo 43,5 Millionan Mark ealossn worn sei.

Dawei kriagt de Resi Berghammer an Steiabscheid mid ara Fordarung vo 30.000 Mark. Wia se si ban Finanzamt beschwean wui, triffts dort af ian Sohn Benno und sei Kollegin Sabrina Lorenz. Da Kommissar vaspricht seina Mama, doss ea de Soch regln wead – ea vagisst oba imma wieda draf.

Vo da Betriebspriafarin Elfriede Seidl eafoarn de Kriminala, doss wega an Unfoi länga im Kranknhaus woar und dawei da Finanzoberrat Hecht iare Afgom ibanumma hod. Da Hecht sogt, doss nua ea mid da „Steueraffäre Rambold“ z doa ghobt hod; de Gisela Rose kannt oba in de Aktn neigschaugt hom.

Am nächstn Dog findt de Kommissarin Lorenz außa, doss da Hecht sei Auto oan Dog vorm Oschlog da Gisela Rose vakafft hod; de Bombm kannt oiso aa fia an Hecht glegt worn sei. Vo dem seina Lebensgefährtin Eva Ackermann eafoarn de Kommissar, doss ea im Finanzamt is. Se song eam am Telefon, doss glei vorbeikemma wean; wias oba eitreffa, fejd vo eam jede Spua. Es schaugt aus, wia wonn a Kampf stottgfundn häd. Afm Computa findt de Kommissarin Lorenz an Hiweis af a Betriebspriafung bei da Großfleischarei Traxl. Im Kommissariat kriagts außa, doss de Fiama mid mehrane Behörden Schwierigkeiten hod und da Chef z Sidafrika ois Terrorist guit und per Hoftbefej gsuacht wead. Da Traxl sogt oba, doss ea midm Vaschwindn van Hecht nix z doa hod.

Im Untasuachungsausschuss van Boarischn Landdog zua „Steueraffäre Rambold“ sogt da Stootssekretär von Gluck, doss’s a poar hundat Orbatsplätz kostn dadad, wonn de Steiafordarung afrecht bleibad, de Entscheidung fia an Steiaealoss häd sei miassn. An Ausschussvorsitzendn losst ea in an peasenlichn Gspräch wissn, doss’s sei Schodn ned sei soi, wonn ea si im Untasuachungsausschuss fian Rambold eisetzt. Ea kriagad dafia a Grundstickl zun „Vorzugspreis“, und da Rambold bauad eam a Haus draf – ebnfois zun Vorzugspreis.

Bei an gmiatlichn Omdessn im Hotejrestaurant „Residence“ vazejhd de Elfriede Seidl an Kommissar, doss da Anton Rambold an Hecht aa scho in des Restaurant eiglon und eam goar an lukrativn Job obotn hod. Da Rambold is oba ogfressn gonga, wei da unbstechliche Beamte obglahnt hod. De Elfriede Seidl vaspricht an Berghammer außazfindn, wos da Hecht ban Traxl afdeckt hom kannt. Es stejt si außa, doss da Rambold fian Finanzamtsdirektor Glann a neis Haus baut, obwoi dea scho oans hod. Zeascht streit da Rambold ob, doss ea ibahapts Oafamijnheisa baut, doh donn sogt ea, dos des neba de Großprojekte so midlaft; des häd fei nix midm Steiaskandal z doa, da Glann dad zoin, wia a jeda ondane aa. Wei de Fiama Rambold aa Obbruchorbaten mocht, woin de Kriminala as Sprengstoffloga seng. De Sprengkapsln, de wo da Sprengmoasta eana zoagt, san identisch mid dera, de wo fia de Autobombm heagnumma worn is. Wei Material aus an Loga fejt und da Sprengmoasta sogt, doss vor kuazm as Schloss kaputt woar, kimmt da Anton Rambold in an Eaklearungsnotstand.

D’Elfriede Seidl bsuacht an Benno Berghammer im Kommissariat und informiat eam ibas Gebaren vo da Firma Traxl. Se sogt, doss da Betrieb absolut sauba is, bloß häd da Chef zwoamoi probiat, bei de Deanstroasn z bscheißn. Se bedankt si no amoi fias Omdessn und schlogt a Wiedaholung vor. Zun Obschied gibt’s an Kommissar a Bussal.

Da Hausmoasta Duffner van Finanzamt mejdt si eascht noch mehrane Dog Saufarei bei da Polizei. Ea hod kuaz vor da Explosion on Mo vorm Amt gseng. Af an Foto dakennt ea an Anton Rambold wieda. Da Bauuntanehma sogt dazua aus, doss ea zun Finanzamt gfoarn is, wei a anonyme Oruafarin in Aussicht gstejt hod, doss eam in da Steiaaffär hejfa kannt. Da Rambold moant, doss eam a Falle gstejd worn is.

Wia da Stootssekretär von Gluck in Eafoarung bringt, doss da Rambold jetzat ois Haptvadächtiga guit und wega Moard und Entfiarung oklogt wean soi, informiert ea an Finanzamtsdirektor Ulrich Glann driba. Se bschliaßn, doss an Bauunternehma foin lossn und an Untasuachungsausschuss dazua bringan, doss ea die Entscheidung zrucknimmt, dmid da Rambold inklusive Zinsn 50 Millionan Mark Steian nochzoin muass. Wia da Rambold eafoart, doss da Untasuachungsausschuss si umentschieden hod, plotzt ea mid schiache Bschimpfunga in a Sitzung van Stootssekretär nei und beruhigt si eascht wieda, wia da von Gluck eam an Aftrog zun Obriss vo an Atomkraftwerk garantiat.

Nochdem de Berghammerin mehrane Briaf van Finanzamt und an Bsuach van Grichtsvollziaga kriagt hod, redt da Benno mid da Elfriede Seidl. De wui si glei drum kimman.

Im Büro van entfiahtn Finanzbeamtn Hecht druckt da Benno Berghammer af d’Woiwiedaholung van Telefon und wead mid da Privatnumma van Richta Dr. Renner vabundn. Dea woaß oba nua, doss da Hecht hochbrisants Material iba Beamtenbstechung hintaleeng woit, wos oba ned gscheng is.

Ban Suacha noch Hiweis iba an Hecht sein Vableib gengan de Kommissar trennte Weg: De Sabrina Lorenz nimmt si an Hecht sei Wohnung vor; dawei foart da Benno Berghammer zua Eva Ackermann. An boade Ort heascht a moardsmäßigs Duachanand. De Ackermann stejt fest, doss koane Weatgegenständ ned fejn, oba wia da Berghammer se frogt, wos se ban Auszug aus da gmoasamen Wohnung ausm Hecht sein Dresor gnumma hod, foit ia ei, doss se „aus Vaseng“ an Stapl Kontoauszig midgnumma hod, wo draf steht, doss jeden Monat 15.000 Mark af a Schweiza Konto ibawiesn worn san, und zwoar van Traxl an d’Elfriede Seidl. Oba jetzat san d’Auszig weg. De Ackermann gibt schliaßli zua, doss ian Lemsgfährtn mid de Kontoauszig konfrontian woit, oba do woar ea scho vaschwundn. In de peasenlichen Notizn van Hecht findt da Berghammer an konkretn Hinweis draf, doss da Traxl in großm Stij Steian hintazong und de Seidl eam deckt hod. De Kommissar woin an Traxl vahoftn, oba dea is ned in da Fiama. In sein Büro findt da Berghammer a grahmts Buidl vo seina Hittn in da Näh van Schliersee. Dawei de Kriminala dorthi untawegs san, eakleart da Traxl an gfessltn und knebltn Finanzbeamten Hecht, doss ea im Kriag is, doss Kriag vui Gejd kost und doss ea koan unbstechlichen Finanzbeamten ned braucha ko. Ea schneidt an Hecht a Puisoda af und losst as Bluad in an Blechkibl laffa. Da Traxl sogt, an Hecht sei Freindin muass aa steam, wei se de Kontoauszig gseng hod, ea ko koa Risiko ned eigeh. Grod no fria gnua kemman de Lorenz und da Berghammer bei da Hittn o und vahoftn an Traxl.

D’Resi Berghammer bedankt si grod mid Bleaml bei da Elfriede Seidl, wei s Vafoarn eigstejt worn und koa Nochzohlung fällig is, do kimmt ia Bua dazua und vahoft de Finanzbeamtin wega Beihuif zun Moard.

Hintagrund[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Gfuimt worn ist z Däiz, z Hoizkiacha, im Klosta Benediktbeiern und z Berg am Starnberga See (Bootsweaft);[1] ois Schaublotz fia de „Pension Resi“ homs as Hollerhaus Irschnhausn heagnumma.

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Unter Freunden – derbullevontoelz.de (Memento vom 29. Aprü 2016 im Internet Archive)