Briaf

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.
A Bauanménsch, de gråd an Briaf schraibt; a Büdl fum Eberle Adolf, am boarischn Måla (1843–1914)
A Briaf, mid Couvert und Briafmarkn

A Briaf is a Schrieb, a Nåchricht dé ma fia wén ãndan auf an Zédl Babia drauf schraibt und dém dãnn schickt. As Woat Briaf kimt fum lådainischn brevis, wås kuaz hoast. Im klassischn Lådain woa åwa as Woat fia Briaf epistula, blos an kuazn Briaf håd ma brevis libellus oda breve scriptum gnennd. Schbéda is åwa as Woat epistula aus da Mode kema und aso is aus dém lådainischn Woat brevis dãnn as boarische Woat Briaf woan.

Gãns fria håd ma so am Briaf an Bekãnntn midgém, oda am Pilga, dea doathin untawégs woa, wo dea dahoam is, dea in Briaf kriang soit. Hechane Laid, Kini und Gråfn, hãm oagane Botn gschickt, wãnns wén an Briaf schicka woitn. Eascht schbéda is de Post aufkema und ma håd an Briaf õafåch aufgém kina, a weng a Gebia zåid und de Post håd dãnn in Briaf doat hi bråcht, wo a hi hed soin. Haid mid de Rechner und mim Intanet hod si as Briafschraim a weng aufghead, wai de Laid e-Mail faschickan, oda chatten, oda handytelefonian.