Schach

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hianzisch gschrim worn.
Schachfiguan

Schach is a schbüü fia zwa lait wos ma sait a boa hundat joa mit de jezign rejgnln schbüüt. Iwlichawaise schbüüt ma schach auf aan schbüübrejll mit ocht moi ocht fööda, wos schwoaz weis kariat is.

Es ejnlichste schbüü wos ma hait zu doog no schbüüt is as tailejndische schach oda makruk. In Kina, Vietnam, Korea und Japan wean schach-ejnliche schbüüle gschbüüt, wo ma a an keeni matt sejzn muas. Wei ma de owa in Eiropa nua schwaa zan kaffn griagt und wei ma si kinesische zoachn meagga muis, wean de bai uns net so oft gschbüüt.

Schachfiguan[VE | Weakln]

In Schach gibz Segs faschiidane figuan: De dame, in keeni, in laifa, in schbringa (=es ressl), in tuam und en bauan.

zug fom keeni
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
e6 black circle
f6 black circle
g6 black circle
e5 black circle
f5 white king
g5 black circle
e4 black circle
f4 black circle
g4 black circle
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
zug fom tuam
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
d8 black circle
d7 black circle
d6 black circle
a5 black circle
b5 black circle
c5 black circle
d5 white rook
e5 black circle
f5 black circle
g5 black circle
h5 black circle
d4 black circle
d3 black circle
d2 black circle
d1 black circle
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
zug fon laifa
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
a8 black circle
g8 black circle
b7 black circle
f7 black circle
c6 black circle
e6 black circle
d5 white bishop
c4 black circle
e4 black circle
b3 black circle
f3 black circle
a2 black circle
g2 black circle
h1 black circle
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
zug fon da dame
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
d8 black circle
h8 black circle
a7 black circle
d7 black circle
g7 black circle
b6 black circle
d6 black circle
f6 black circle
c5 black circle
d5 black circle
e5 black circle
a4 black circle
b4 black circle
c4 black circle
d4 white queen
e4 black circle
f4 black circle
g4 black circle
h4 black circle
c3 black circle
d3 black circle
e3 black circle
b2 black circle
d2 black circle
f2 black circle
a1 black circle
d1 black circle
g1 black circle
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
zug fom ressl
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
c6 black circle
e6 black circle
b5 black circle
f5 black circle
d4 white knight
b3 black circle
f3 black circle
c2 black circle
e2 black circle
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
zug fom bauan
a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
d8 black cross
e8 black circle
f8 black cross
e7 white pawn
a5 black cross
b5 black circle
c5 black cross
b4 white pawn
f4 black circle
e3 black cross
f3 black circle
g3 black cross
f2 white pawn
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Roschaade[VE | Weakln]

Da doplzug oda a zug wo ma mit zwa figuan auf amoi foat.

Eagebnis[VE | Weakln]

Matt[VE | Weakln]

Is as end fo an schachschbüü. Matt is ma, wau ma mit sain kejna wegfoan miassat, wai ma sunst gschmissn wuarad, owa niaganz mea hifoan kau, wei ma iwaroi sunstn aa gschmissn wean dadat.

Schbüüend - Remii und Aufgob.

Is schbüü kau aa aus sei, wau aana fo de zwa schbüüla aufgibt oda wauns zu aan Remii oda unentschiidn kimt.

Patt[VE | Weakln]

Ma kau kaan zug mocha, oone das da keeni gschmissn wean wurad. Da keeni is owa niit bedroot. "En - passant" is aani fo di kombliziadasdn rejgln in schaach.

Schau aa[VE | Weakln]

Im Netz[VE | Weakln]

Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA Vorlog:Link FA