Bankett (Befestigung)

Aus Wikipedia

Bankett (frz.: Banquette) is a Begriff aus'm Festungsbau. Es handld se dobei um an Aftritt hinta da Brustweah, af dem de Soidotn stähnd iwa de Brustweah hom wegschiassn kenna.