Dependance

Aus Wikipedia

Dependance (franzesisch : dépendance: Zuabehea; vo dépendre: obhengig sa) stähd fia:


De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.