Dischkrian:Buntschroutzen

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Aus Wikipedia

Buntschroutzen[Am Gwëntext werkeln]

Da Nama Buntschroutzen gfoit ma guad. A Frog hätt i zweng da Schreibweis Buntschroutzen. Sprechts ba enk as "e" in Schroutzen? --Roland 10:33, 14. Few. 2012 (CET)[Antwort]

Servas Roland, naa dés e is stumm. Mir gfoid nur dé Schreibweis mochn, kaffn, laffn usw. néd - dés hod ma nó nia gfoin, fyr mi schaut dés só hoibscharig aus. Désswéng schreiwe oiwei a e dazua. Kauhst daraa ba meim Profü d' Schreibweis auhschaung --Mucalexx 16:53, 14. Few. 2012 (CET)[Antwort]
Stimmt hoscht schon amoi gschrim ... Es is hoit ungwohnt ... ;) I hob amoi den Link in da daitschn Wiki auf Buntschrouzen gändert (is no ned gsichtet). --Roland 17:42, 14. Few. 2012 (CET)[Antwort]

Da Artikl gfoit ma narrisch guad. Bsundaa schee is, dass ma se jetz aa ohearn ko wia's auf pongaurisch gsprocha werd. Weida so! --Buachamer 17:20, 16. Few. 2012 (CET)[Antwort]

A Pógaurisch dés grod amoi netter meer 20 % rén und am aussterm is ... --Mucalexx 22:03, 16. Few. 2012 (CET)[Antwort]
Pógaurisch muaß ned aussterm wenn es Pongaur enk ned fia enkan Dialekt schamts sundan oafoch meglichst oft und vui enkan scheena Dialekt sprechts. --Buachamer 01:59, 17. Few. 2012 (CET)[Antwort]

Echt pfundig und de Vadounung is voi porno! Indressant, dàss bei enk "Schrouzn" hoassd. Ethymologisch iss ja ganz klar a Laut wo im Boarischn in da Regl a à aiso a hells a wead. Awa i hob vo an Spezi ausm Grenzgebiet Lungau-Steiermark aa scho "spót" (fia "spàt") oda den Edelstoa "Grónót" ghead. War amoi indressant wos do fia-r a Lautgsetz dahindda städ. --Hofer Ànderl 23:23, 16. Few. 2012 (CET)

Oiso i kenn "spoot", "krompfeln" aa aus Sidtirol. Meglichaweis san de mittlhochdaitschn Formen scho anders gween wei zu "Kaas" sogt ma in Sidtirol "Kaas" (und ned "Koos" ;). A ondre Meglichkeit waar, dass as helle "a" z.B. bei "spaad" irgnwann durch a "o" oda "ou" ersetzt worn is... --Buachamer 01:48, 17. Few. 2012 (CET)[Antwort]
Kunnt aa erlich gsogt aa Schraatzen seih, ower aus'm Sproochgfü ausser daad i iatz Schroutzen song. --Mucalexx 13:21, 17. Few. 2012 (CET)[Antwort]