Godan

Aus Wikipedia

A Godan (dt. Gatter, engl. fence, gate) ko sei:

  • a Lottn- bzw. Gittatoa oda Begrenzung im Schdoi, schaug Schdoigodan
  • a Lottn- bzw. Gittatoa oda Begrenzung auf da Woad, da Oim oda im Woid, schaug Viechgodan
  • a Rahma mit Sogbladdln (Soggodan, Sogolog), schaug Godansog
  • a digitale elektronische Schoitung mit elementarn Vakipfunga, schaug Logikgodan
  • #, as Doppekreiz (Schrift)
De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.