Kinäsische Herbologie

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

De Kinäsische Herbologie is a traditionölle Methodik zua Voabeigung und Behandlung vo Krankheitn in Kina.

Listn[VE | Weakln]

De kinäsische Herbologie kennt 50 „fundamentale“ Pflanzn.[1]:

Wissnschoftlicha Naum Kinäsisch Boarisch
Agastache rugosa[2] huò xiāng ()[3]
Alangium chinense[4] bā jiǎo fēng ()[5]
Anemone chinensis (syn. Pulsatilla chinensis)[6] bái tóu weng ()[5][6]
Anisodus tanguticus shān làng dàng ()[7]
Ardisia japonica zǐ jīn niú ()[8]
Aster tataricus zǐ wǎn ()
Astragalus propinquus (syn. Astragalus membranaceus)[9] huáng qí ()[10] oder běi qí ()[10]
Camellia sinensis chá shù () oder chá yè () Tää
Cannabis sativa dà má () Hanf
Carthamus tinctorius hóng huā ()
Cinnamomum cassia ròu gùi ()
Cissampelos pareira xí shēng téng () oder ()
Coptis chinensis duǎn è huáng lián ()
Corydalis ambigua - yán hú suǒ ()
Croton tiglium bā dòu ()
Daphne genkwa yuán huā ()
Datura metel yáng jīn huā ()
Datura stramonium (syn. Datura tatula)[11] zǐ huā màn tuó luó ()
Dendrobium nobile shí hú () oder shí hú lán ()
Dichroa febrifuga[12] cháng shān ()
Ephedra sinica cǎo má huáng ()
Eucommia ulmoides dù zhòng ()
Euphorbia pekinensis[13] dà jǐ ()
Flueggea suffruticosa (formerly Securinega suffruticosa) yī yè qiū ()[14]
Forsythia suspensa liánqiào ()
Gentiana loureiroi dì dīng ()
Gleditsia sinensis zào jiá ()
Glycyrrhiza uralensis gān cǎo ()[15]
Hydnocarpus anthelminticus (syn. H. anthelminthica) dà fēng zǐ ()
Ilex purpurea dōngqīng ()
Leonurus japonicus yì mǔ cǎo ()
Ligusticum wallichii[16] chuān xiōng ()
Lobelia chinensis bàn biān lián ()
Phellodendron amurense huáng bǎi ()
Platycladus orientalis (ehemois Thuja orientalis) cèbǎi ()
Pseudolarix amabilis jīn qián sōng ()
Psilopeganum sinense shān má huáng ()
Pueraria lobata gé gēn ()
Rauwolfia serpentina shégēnmù (), cóng shégēnmù (), oder yìndù shé mù ()
Rehmannia glutinosa dìhuáng () oder gān dìhuáng ()[17]
Rheum officinale yào yòng dà huáng ()
Rhododendron tsinghaiense Qīng hǎi dù juān ()
Saussurea costus yún mù xiāng ()
Schisandra chinensis wǔ wèi zi ()
Scutellaria baicalensis huáng qín ()
Stemona tuberosa bǎi bù ()
Stephania tetrandra fáng jǐ ()
Styphnolobium japonicum (ehemals Sophora japonica) huái (), huái shù (), oder huái huā () Japanischa Schnuabaam
Trichosanthes kirilowii guā lóu ()
Wikstroemia indica liǎo gē wáng ()

Beleg[VE | Weakln]

 1. Wong, Ming (1976): La Médecine chinoise par les plantes. Le Corps a Vivre series. Éditions Tchou.
 2. "Agastache rugosa - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Agastache+rugosa. Retrieved on 2008-02-14. 
 3. "Agastache rugosa in Flora of China @ efloras.org". http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200019465. Retrieved on 2008-02-19. 
 4. "Alangium chinense - Plants For A Future database report". Plants for a Future. June 2004. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Alangium+chinense. Retrieved on 2008-02-05. 
 5. 5,0 5,1 "Alangium chinense in Flora of China @ efloras.org". http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200014707. Retrieved on 2008-02-14. 
 6. 6,0 6,1 "Anemone chinensis information from NPGS/GRIN". USDA, ARS, National Genetic Resources Program.. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?404160. Retrieved on 2008-02-05. 
 7. "Anisodus tanguticus in Flora of China @efloras.org". http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200020508. Retrieved on 2008-02-05. 
 8. Flora of China: Ardisia japonica
 9. "Astragalus propinquus". . International Legume Database & Information Service. 2005-11-01. http://www.ildis.org/LegumeWeb?version~10.01&LegumeWeb&tno~16104. Retrieved on 2008-01-03. 
 10. 10,0 10,1 "Huang qi, Complementary and Alternative Healing University". http://alternativehealing.org/huang_qi.htm. Retrieved on 2008-02-19. 
 11. "Datura stramonium information from NPGS/GRIN". Archived from the original on 2008-12-11. https://web.archive.org/web/20081211153212/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?13323. Retrieved on 2008-02-05. 
 12. "Dichroa febrifuga - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Dichroa+febrifuga. Retrieved on 2008-02-05. 
 13. "Euphorbia pekinensis - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Euphorbia+pekinensis. Retrieved on 2008-02-05. 
 14. "Securinega suffruticosa - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Securinega+suffruticosa. Retrieved on 2008-02-06. 
 15. "Glycyrrhiza uralensis - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Glycyrrhiza+uralensis. Retrieved on 2008-02-08. 
 16. "Ligusticum wallichii - Plants For A Future database report". http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Ligusticum+wallichii. Retrieved on 2008-02-21. 
 17. Rehmannia glutinosa