Pubertät

Aus Wikipedia

Pubertät nennt ma as Alter zwischn 12 und 17 wen de Buam und de Madln zua ausgwachsne Monna und Weiba weardn.

Bei de Madln wochst da Busn und se kriang eana Zeig. De Buam kriang a tiafe Stimm und ausm Bimperl kummt as easchte Moi da Sama außa. Bei olle zwoa fangt as Schamhoar o zum wachsn, des hod dera Sach' a den Nam gem: pubes hoaßt' in Lateinisch nix andas ois wia Schamhoar. De Verändeungan zoang se aber a im Gmüat. So san se de junge Leid net sicher über earnere Gfüi. De Buam fanga o se fir de Madln zu interessiern, umdraht is genauso.

Wann d Pubertät ogschlossn is, sann de junga Leidt schlechtsreif, hoaßt, sie kennan Kinda macha oda kriang. Drum is wichtig dass ma de junga Leid in dem Oider sogt, wos zum macha is, damit nix passiert.

Schau aa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]