Rio de Janeiro (Begriffsklearung)

Aus Wikipedia

Rio de Janeiro ko sei:

De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.