Schifoan

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.
A Schifahra im Diafschnää

Schifoan is a Wintaspotoart. Beim alpinen Schifoan schnoint ma si zwoa Brettln unta de Fiaß und foat an bschneitn Hügi obe. Echte Profis mochn des mit mea wia hundat km/h.

Schifoan is a Wintasport, brauchn tuat ma nem de Schi a nu Stecka, an Beag, Schnee und an Lift, damit ma in Beag aufikimmt. Aussa, ma geht a Schitour, dann braucht ma a Tournbindung, aba koan Lift.

Dialekt: Südostobaboarisch

Gschichtlich gseng gebts as Schifoan òis Fortbewegungsart auf da Grodn scho seid da Stoazeid, wia ma an chinesische Höhlnmòlarein siagt. In Skandinavien werd mindeschtns seid 4500 Joar Schigfoan. Aus dera Zeid hòd ma in am schwedischn Moor an Schi gfundn. Mim alpina Schifoan dageng hòd eascht da Mathias Zdarsky, a gbiartiga Tschech, ogfanga, der dann in Joar 1905 im östareichischn Lilienfeld des easchte Rennaz vaoostòit hòd. Er hòd de alpine Schibindung erfundn, dass ma bei da Abfahrt an gscheidn Hòit auf de Brettln hòd, is damòis aba gräßtnteils fia an Spinna ghòitn worn. Neamand hòd se vorgstejn kenna, dass des amoi an Massnsport gebt.

Neierdings kemma a immer mehrer Leit ind Berg g'fahrn, und hom bloß oa Brettl dabei, wos owa a wengl broada is und zwoa Bindungan fia de Haxn hod. Des, wos de dann macha dean, nennt ma snouboaden.

A gaunz beriehmta Schifoara is da Benni Raich ausm Pitztoi.