Zum Inhalt springen

Spuma

Aus Wikipedia

In Sidtiról kånn man in an Gåsthaus óder in a Par a Spuma (Schpuma) pstélln. Man kriagg når a gelblichs óder hellgreans siaßes, prickligs Getrénk. As Wórt isch ausn Italienischn ibernómmen unt håt koa oagne taitsche Ibersétzung. Gånz éhnlich van Gschmåck her isch der Ålmdudler, den man in Éstreich kriagg.