Watschnbaam

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Da Watschnbaam is a ibatrogns Buidl aus da Natur. In da Natur reifan de Fricht am Baam. Wann ma an Baam mit reife Fricht schittln duat, foin de Fricht ob und ma kons erntn. Wann da Baam umfoit, kon ma auf oan Schlog den gonzn Baam oberntn. So is des aa beim Watschnbaam, nur daß ma do statt Fricht Watschn "erntn" kon.

Sätze, in dene ma des odaitn mecht, gibts vui, zum Beispui:

  • "Obacht, glei foit da Watschnbaam um."
  • "Du rittlst scho gonz schee am Watschnbaam"

Entsprechnd gleichbedaitnd waar:

  • "Ietz fongst boid a boar."
  • "Ietz kriagst glei a Schoin daß de draht."
  • "Wannst ietz ned glei aufhearst gibts Fotzn/Watschn"

Schau aa[VE | Weakln]