Weixl

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Weixlbliah
Weixlfrucht

De Weixl, Weichsel (Prunus cerasus) oda Sauakersch is a bsundare Oart vo da Kersch. De roude Stoafrucht is a weng dunkla und ned so siass wia vo da Siasskersch, de wo af boarisch oafoch Kersch (Prunus avium) hoasst.

De Weixl woxt ois Baam oda Staudn und wead ois Obstbaam gnutzt. Se bliaht vo Aprui bis Mai.

De Weixlsteck'n oda -röhrln san guat füa de Produkteaun von Spaziasteck'n und Weixl-Pfeif'nkepf oda Zigarett'nspitz (de bekaunnt'n Weixlspitz – schaug aa bei Boschberg) zum vawend'n.

Im Netz[VE | Weakln]