Caucahue

Aus Wikipedia

De Caucahues hand a indigns Voik im Sidn vo Chile am Goif vo Penas gwen. Heid wohnand nua nu oi gleanane Gruppm vo Caucahues im Sidn vo Chile.