Moos

Aus Wikipedia

Moos isch an ålthoachtaitsches Wórt, dés „Sumpf“ pedaitet. In poarischn Språchraum isch as Wórt Moos, Mós óder éhnlich nó in Verwéndung.

In Sidn va Sidtiról wert hait damit a Tiafébene pa der Étsch pezeichnt, wås friaher versumpft gwésn isch. Hait sein då Ópstwiesn. As isch aa an Appellativ fir Moore.