Newtonsche Axiome

Aus Wikipedia

De Newtonschen Axiome (aa Newtonsche Gsetze) san 1687 vum Physika Isaac Newton vaeffentlichd woan. De drei Axiom buildn dös Fundamend von da Klassischn Mechanik.

Des easchte Gsetz (Trägheitsprinzip) sogt, doss a Körpa solaung in sein Zuastaund von da Ruhe oda oana gleichfeamign Bwegung bleibt, solang koa eissare Kroft auf eahm eiwiakt. Des nent ma de Trägheit von oana Masse, und de is umso gresser, je gressser doss de Massn von dem Trumm is.

Des zwoate Gsetz (Grundgsetz) sogt, doss ma si de nodwendige eissare Kroft ausrechna ko, indem daduach doaa ma de Massn mit da Bschleunigung muidipliziat: (De Pfäi san do, wäu jo de Kroft in a bstimmde Richtung wiakn duat).

Des dridde Gsetz (Wechslwiakungsgsetz) sogt, doss, wenn a Kerpa auf oan zwoatn Kerpa mid oana Kroft eiwiakt, daunn wiakt da zwoate Kerpa mid da sööm Kroft aufn easchtn ei. Des hoasst, doss auf a jede Aktion a genau so goße gegngsetzte Reaktion eafuigt.