Städt in Nordkorea

Aus Wikipedia

Des is a Listn vo de Städt in Nordkorea.

Städt in Nordkorea
Rang Nama Eihwohna 2005 Vawoitung
Transkription Hangeul Hanja
1. Pjöngjang 평양 平壤 2.926.443 Pjöngjang
2. Hamhŭng 함흥 咸興 559.056 Hamgyŏng-namdo
3. Namp'o 남포 南浦 450.723 P'yŏngan-namdo
4. Hŭngnam[1] 흥남 興南 346.082 Hamgyŏng-namdo
5. Kaesŏng 개성 開城 338.155 Hwanghae-pukto
6. Wŏnsan 원산 元山 329.207 Kangwŏn-do
7. Ch'ŏngjin 청진 淸津 325.489 Hamgyŏng-pukto
8. Sinŭiju 신의 新義 288.112 P'yŏngan-pukto
9. Haeju 해주 海州 222.396 Hwanghae-namdo
10. Kanggye 강계 江界 209.530 Chagang-do
11. Kimch'aek 김책 金策 195.217 Hamgyŏng-pukto
12. Sariwŏn 사리 沙里 154.942 Hwanghae-pukto
13. Songnim 송림 松林 152.425 Hwanghae-pukto
14. P'yŏngsŏng 평성 平城 119.173 P'yŏngan-namdo
15. Hyesan 혜산 惠山 97.794 Ryanggang-do
16. Sinp'o 신포 新浦 76.427 Hamgyŏng-namdo
17. Hongwŏn 홍원 洪原 70.923 Hamgyŏng-namdo
18. Chŏngpyŏng 정평 定平 69.661 Hamgyŏng-namdo
19. Tanch'ŏn 단천 端川 68.768 Hamgyŏng-namdo
20. Rajin 라진 區域 66.224 Rasŏn
21. Pukchŏng 북청 北靑 64.842 Hamgyŏng-namdo
22. Ongjin 옹진 甕津 64.247 Hwanghae-namdo
23. Kilchu 길주 吉州 63.652 Hamgyŏng-pukto
24. Sinchang 삼죽 的網 57.102 Hamgyŏng-namdo
25. Chaeryŏng 재령 載寧 53.330 Hwanghae-namdo
26. Hŭich'ŏn 희천 熙川 50.388 Chagang-do
27. Anju 안주 安州 50.196 P'yŏngan-namdo
28. Ŭiju 의주 義州 50.081 P'yŏngan-pukto
29. Sunch'ŏn 순천 順天 44.517 P'yŏngan-namdo
30. Hoeryŏng 회령 會寧 43.831 Hamgyŏng-pukto
31. Tŏkch'ŏn 덕천 德川 40.495 P'yŏngan-namdo
32. Ch'osan 초산 楚山 40.390 Chagang-do
33. Sŭngho 승호 勝湖 39.841 Pjöngjang
34. Changyŏn 장연 長淵 39.368 Hwanghae-namdo
35. Sinchŏn 신천 信川 38.370 Hwanghae-namdo
36. Sunan 순안 順安 36.671 Pjöngjang
37. Hwangju 황주 黃州 35.641 Hwanghae-pukto
38. Kyŏngsŏng 경성 鏡城 35.604 Hamgyŏng-pukto
39. Yonghŭng 35.312 Hamgyŏng-namdo
40. Aoji 34.248 Hamgyŏng-pukto
41. Ranam 라남 羅南 34.055 Hamgyŏng-pukto
42. Pyŏngsan 평산 平山 32.757 Hwanghae-pukto
43. Kosŏng 고성 固城 32.240 Kangwŏn-do
44. Anbyŏn 안변 安邊 31.845 Kangwŏn-do
45. Chigyŏng 31.091 Hamgyŏng-namdo
46. Kusŏng 구성 龜城 30.902 P'yŏngan-pukto

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Wurde im Jahr 2005 in die Stadt Hamhŭng eingemeindet.