Strecknklassn

Aus Wikipedia

De Strecknklassn (dt.: Streckenklassen) san a in da eiropäischn Norm EN 15528 festglegde Eitäulung vo de Eisnbauhnstreckn. Se legd de maximoi zualässige Radsotzlost (RSL) und de zualässing Metalost vo ana Streckn oda vo an Strecknobschnitt fesd.

De Strecknklassn wean mid de Großbuachstom: A bis G auge'm, de stengan fiara Radsotzlost, zuasetzli weans no mid Ziffan untatäut, de stengan fia de Metalost.

Strecknklassn Radsotzlost Metalost Bemeakung
A 16,0 t 5,0 t/m
B1 18,0 t 5,0 t/m
B2 18,0 t 6,4 t/m
C2 20,0 t 6,4 t/m
C3 20,0 t 7,2 t/m
C4 20,0 t 8,0 t/m
D2 22,5 t 6,4 t/m
D3 22,5 t 7,2 t/m
D4 22,5 t 8,0 t/m Staundard fia Nei- und Ausbaustreckn
E4 25,0 t 8,0 t/m
E5 25,0 t 8,8 t/m
F 27,5 t dawäu in da EN 15528 nua ois fakuitatiav
G 30,0 t dawäu in da EN 15528 nua ois fakuitatiav

Obabauklassifiziarung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Obabauklassn Minimoie Gleisausstottung
Minimois Schienaprofüü Schwöönobstaund mm
3 S13, S40 (36 kg·m−1) 750
American (40 kg·m−1) 750
4a AL16, G33, S41 (41 kg·m−1) 750
AL16, G33, S41 (41 kg·m−1) 650
S12, S33 (46 kg·m−1) 750
S12, S33 (46 kg·m−1) 700
S12, S33 (46 kg·m−1) 670
S12, S33 (46 kg·m−1) 620
4b U33 (46 kg·m−1) 600
5 U50, U55, UIC 60 (≥ 50 kg·m−1) 600