Boarische Grammatik (Zolwerter)

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Der Artikl is im Dialekt Westlichs Nordboarisch gschrim worn.
Disambig-dark.svg Der Artikl dou ghejert zo da Artiklsommlung iwa d Grammatik vo da Boarischn Sprouch.
A iwasicht iwa olle Artikl zon Thema findts in Boarische Grammatik.

Zolwerter - af Lateinisch Numeralia - han Werter, bsunders Adjektive, wou a fir Zol oder a Onzol stenga. Dej song, wejvül Lait, Sochan usw. das genau oder bailaife gmoant han.

D Zoln[VE | Weakln]

D Werter fir d Zoln kinna alloans stej, olso one a Substantiv, oder attributiv, olso vor an Substantiv. Ba de alloaninga Zoln zwischa 4 und 12 wird ollamol a -e oghengt, ba de alloaninga zwischa 13 und 99 kon a -e oghengt wern oder niat. Ba de Zoln 1, 2, 3, 100 und 1000 kummt nix one.

Ban Zolwort zwoa han vo olters her de drai Gschlechter (Lateinisch: Genera) unterschin worn. Baispül han zwej Manner, zwej Ochsn (Maskulinum), zwou Frauan, zwou Kej (Femininum), zwoa Kinder, zwoa Kalwala (Neutrum). Haintzatoch wird in de meastn Dialekte ner nu es sechliche zwoa / zwaa / zwoo fir ollas vawendt.

Es -und- ba zommagsetzte Zoln wird af -a- vor Konsonantn kirzt, wej in 'sechsazwonzg, fimfadraissg, usw., ower vor an Vokal af -ad-, wej in 'sechsadochzg, usw.

Nummera Zol, alloans Zol, attributiv
1 oans, OMB: aans, NB: oans, oins oans, OMB: aans, NB: oans, oins
2 (Neutrum) zwoa, OMB: zwaa, Nord-NB: zwoo zwoa, OMB: zwaa, Nord-NB: zwoo
2 (Maskulinum) zwee, zwen, NB: zwej zwee, zwen, NB: zwej
2 (Femininum) zwoo, NB: zwou zwoo, NB: zwou
3 drai drai
4 viere, NB aa: vejere vier, NB aa: vejer
5 fimfe fimf
6 sechse sechs
7 sime sim
8 ochte ocht
9 naine, SB aa: noine, nuine naui, nain, SB aa: noin, nuin
10 zene, NB aa: ziane zẽ, zen, zea, NB aa: zia
11 WMB: ejfe, OMB: ööfe, NB: ölfe, SB: elfe WMB: ejf, OMB: ööf, NB: ölf, SB: elf
12 WMB: zwejfe, OMB: zwööfe, NB: zwölfe, SB: zwelfe WMB: zwejf, OMB: zwööf, NB: zwölf, SB: zwelf
13 draizene, NB aa: draiziane draizen, NB aa: draizia
14 vierzene, NB aa: vejerziane, vierziane vierzen, NB aa: vejerzia, vierzia
15 fuchzene, NB aa: fuchziane fuchzen, NB aa: fuchzia
16 sechzene, NB aa: sechziane sechzen, NB aa: sechzia
17 sibzene, NB aa: sibziane sibzen, NB aa: sibzia
18 ochzene, NB aa: ochziane ochzen, NB aa: ochzia
19 nainzene, NB aa: nainziane nainzen, NB aa: nainzia
20 zwonzge zwonzg
30 draissge draissg
40 vierzge, NB aa: vejerzge vierzg, NB aa: vejerzg
50 fuchzge fuchzg
60 sechzge sechzg
70 siwazge siwazg
80 ochzge ochzg
90 nainzge nainzg
100 hundert hundert
1000 tausad, tausnd tausad, tausnd

Zol-Substantive[VE | Weakln]

In Boarischn hoissts da Oanser, da Zwoarer, usw. De Zol-Substantive han olso Maskulina, ols Ziffern, ols Notn, ban Würfln, ban Göld, usw. Ner ba da Trombon sogt'ma aa de Oanser, de Zwoarer usw.

Ban Göld hom de vaschina Göldsticker aa extra Nama:

Euro-Wert Boarisch (Bayern)
0,01 Zent, frejers: Pfenning
0,02 Zwoaring
0,05 Fimferl
0,10 Zenerl, NB aa: Zianerl
0,20 Zwonzgerl
0,50 Fuchzgerl
1 Euro, frejers: Makkl, Markl
2 Zwickl

a ungnaue Onzol[VE | Weakln]

In Boarischn ko'ma af a por Oartn[1][2][3] song, das'ma koa gnaue Onzol moant oder woiß.

Boarisch Standarddeitsch daklert
(so') umara ochte um etwa 8 Uhr ower: um ochte hoisst: genau um ochte
a fimf a sechs Mouss etwa 5 oder 6 Mass  
(a so) a Zwonzge uma / etwa / zirka 20  
bailaife Zwonzge
ungfer Zwonzge
um de Zwonzge
on de Zwonzge an die 20, annähernd 20  
(a) Stuck(er) (a) Zwonzge etwa 20 Stück Stuck is ar a Zölwort, baispülswais: 20 Stuck Vejch. Stucker is d Mejerzol vo Stuck

A Unterschid Boarisch zo Deitsch: Boarisch ebba (nordboar. aa: eaba) ko ondeascht aswej standarddeitsch etwa niat fir ungfer usw. stej, sundern bedaitt amend, vüllaicht[1][4]. A Baispül: "... ween erba d Söil i soucha kaam, daß ses aa umma fiin."[5] ("... wenn ich womöglich die Seele suchen käme, dass ich sie auch immer finde.")

Obkirzunga[VE | Weakln]

Belech[VE | Weakln]

  1. 1,0 1,1 Ludwig Merkle: Bairische Grammatik. Buch & Media, Minga 2004, ISBN 3865200788, S. 162: Numerale §18
  2. Ludwig Zehetner: Das bairische Dialektbuch, Verlag C.H.Beck, Minga, 1985, ISBN 3406305628, S. 132
  3. Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch, Heinrich Hugendubel Verlag/edition vulpes, Kreuzlingen/Minga/Regensburg, 2005, ISBN 3980702871, ba de oanzlna Stichwerter
  4. Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch, Heinrich Hugendubel Verlag/edition vulpes, Kreuzlingen/Minga/Regensburg, 2005, ISBN 3980702871, S. 417: etwa
  5. Margret Hölle: Wurzelherz, Mittelbayerische Druckerei- und Verlag-Gesellschaft mbH, Regensburg, 1991, ISBN 3927529311, S. 51

Quölln und Lesats[VE | Weakln]

  • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch, Heinrich Hugendubel Verlag/edition vulpes, Kreuzlingen/Minga/Regensburg, 2005, ISBN 3980702871
  • Ludwig Zehetner: Das bairische Dialektbuch, Verlag C.H.Beck, Minga, 1985, ISBN 3406305628
  • Ludwig Merkle: Bairische Grammatik. Buch & Media, Minga 2004, ISBN 3865200788.