Bompal

Aus Wikipedia
A Pudlhaubn mid an roasan Bompal

A Bompal oda Bummal (dt.: Bommel, engl.: pom-pom, pompon, pompom) is a runde Quastn[1].

Es deant voa oim da Vaziarung und gheat deswegn za de Bosamendt. Af da Pudlhaubn beispuisweis oda af an Zipvaschluss weads aa ois Griff gnuzt.

Galerie[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Andane, vawandte Bedeitung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Bemal, Bemml und Bemmal fia Ausscheidunga vo Viachan is damid vawandt. Wei de Uabedeitung "kloans runds Ding" Ding is.

Vawandt is aa de Vawendung fia Bummal fia dicke Kindln oda Viacha (z. B. junga Stia) bzw. bummelig fia dick.

In Wean haaßt „A Bummal kriagn“, doss ma bei an Gspüü valuan hod, bsundas beim Schnopsn (Des is a Koatngspüü). Es gibt aa des Liadl „Ana hod imma des Bummal“.

Außadem sogt ma, aa in Wean, zu an Goatnsalod mit gschlossanan Kopf „Bummalsalod“. Äussa zum Beispüü zu an Eisbeagsalod.

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Bayerisches Wörterbuch, Band 2, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Minga 2012