Nutza Dischkrian:Remigius

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hawadeere[Am Quelltext weakln]

Seavus Remigius, schee, daß d' bai uns in da boarischn Wikipedia bist. I hob ma grod amoi dai Hoamsaitn im Internett oogschaut und hob dai Untasain af zimbrisch gseng. Fois du a Zimbar bist oda sunst guad zimbrisch schraim konnst... a zimbrischa Atiggl fäid uns no in da boarischn Wikipedia ;-)

I hob scho gseng, daß d' mit'm Motto vu da Wikipedia, „Trau de!“ koa Problem ned host, drum blaibt mia bloß no, daß i da guags Glinga wünsch und wennst a Frog host, woaßt eh, konnst mi und jeden andan Wikipediana frong. --Kazu89 17:09, 25. Jän. 2009 (CET)

I dank da aa recht sakramentisch fia dai Antwoat. Wenn's di ned schteat, hejd i zwoa Frong an di. Eastns: Wos woa des fia a Dialekt, in deam waust mia gschriem host? Zwoatns: Konnst du mia d'Nama vu de Doch vu da Wocha und de Monat af zimbrisch gem? I find oafach nix dazou. Schraibst dann bitte dazou, wos fia-r-a Dialekt des is, wai' Zimbrisch aa ned iwaroi glaich is? Owa laus da ruig Zait, des bresiat iwahapst ned. --Kazu89 16:28, 31. Jän. 2009 (CET)

Zimbar-gaprecht[Am Quelltext weakln]

Dankschee fia d'Vokawen :-)

Ja, schtimmt, i hob mitkrajgt, daß des as Zimrisch vu da Siem Gmoana is. I hob me blauß gwundat, wai' ma dai Schraibwais a Wengal andas vokummt, waj daj in de klassischn Text, söübst deane aus daim Kuas bai da Uni Frankfuat. Drum hob i hajd gmaont, daß des eventuöü a Dialekt vu ana bschtimmtn Gmoa is, owa sowait i glesn hob, red ma blauß no in oam oda zwoa Oat zimbrisch. Naja, i wea ajz amaj dain „fiistakh“ in main Pfinsda-Atikl aibaun, aa wenn i koa waidana Referenz ned find.

Und ajz is ma aa kloa, warum ma dai Dialekt so bekannt voakumma is, d'Holledau/Halleatau is ja ned goa so wait weg vu mia. --Kazu89 13:14, 1. Feb. 2009 (CET)Antworten[Antwort]

Na, i hob ned gmoant, daß de Termini in ara andan Schraibwais woan, sondan andana Sachn, wau i gseng hob. Zum Baischpü dai Schraibung „Siban Komàün“ bringt in Google blauß daine cim-4-Voalong. Mit da Schraibung „Siben Komoinen“ findt ma vü meija Saitn iwa d'Zimban. I hob me blauß gwundat, des is ois. --77.191.210.150 16:25, 2. Feb. 2009 (CET) (Kazu89, wau se grod ned eiloggn ko)Antworten[Antwort]

Babel Vorlag cim-x[Am Quelltext weakln]

Liaba Remigius, wia da Kazu89 odeit un wia mir wissn, gibt's meara zimbrische Dialekt. Da deinige is der vo de Siam Gmoanda, i seijba red a weng as Lusernarische, un dann is do no as Zimbrische von de Dreizehn Gmoanda. Jetza gibts awa in da ISO 639 nua oa (1) zimbrisch. Awa as Zimbrische vo de Siama Gmoanda un des vo Lusern is weida ausanand ois wia as Owaboarische un as Weanarische. Es gäht scho domit o, dasz oana vo de Siam Gmoanda sagt "ich prèchte de zimbrische zunga", da Luserna sagt "I rede di zimbar zung". Prèchtn gibt's it. Ma brauchad oiso zwoaralei oda goar dreierlei Vorlagn User_cim. Wia des technisch geh kunnt, woas i net. Du host glawi im erstn Entwurf gschrim "Zimbrisch7C"? Wenn des gangat, war's recht. Na gabat's hoid no a "ZimbrischL". Awa i moa, des geht aso net. An Weg findn miassat ma, wei in soichane Sacha d'Leid do drunt hante san. --Humbleweed 14:01, 19. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Liibatar khséll,

ist alles garècht, baz-to khüst, und ich han schöön gadénkhet drau ich sèlbort òch, badar ich bòaz nèt bia tüünan met diisar heertekhot, ambrùmme ich pin nèt an bizzar, nèt an ségar vomm ISO nennòch vomme Babel. Von diisame béghen ha-bar zo voorsan eppadòaz, ba ist sinnator òdar bandare peede in diise dinkh. Man sainan an söttanar bill vènnan an bèkh zo geen-san drauz. Stee-mar résche un bolàibe gagrüüzet - Remìgio.

P.S.: Ich han gasécht, as-to pist gabüürtet und stammest abar ganòat von densèlben lèntarn, ba d ünsarn braavaten zimbarn saint khènt auzar an tausinkh jaar èrsinkh ;-)

-- Remigius 23:29, 19. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Liabar tschell. Daz uantzege bo da mar khint in sint est iz zo machan drai naüge "Obar-Template" bo da hoazzan "User cim-7C", "User cim-13C" un "User cim-L". I hån gesek o dise zboa saitn [1] un [2]. Bas pensarsto?

--Humbleweed 14:44, 20. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]


Liibatar khséll,

az-to pist guut zo machan au diise naüjen òbar-template, vor mich bill-z gheenan garècht asò. Dénne ich bill nützan in template "User cim-7C-4" und ich pitte dich zo schràiban inn in diisen naüjen template dèz, ba fintz hèmmest is-ta gaschràibet imme "User cim-4". Ich grüüza-dich met allame hèertzen - Remìgio

--Remigius 23:06, 20. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]


Und wia schaugts mit plodnerisch und bersntolerisch aus?
Mit'm zimbrischn hobts mi a wengerl neigierig gmocht ;-). Wia hobts de Sproch glernt? Hobts es zimbrische Verwondte und kennts a Lait de muatarsprochli "zimbrisch boarisch" redn und mit dene's enk zimbrisch untahoitn kennts? Zum Toal is "zwoa" im boarischn und alemannischn no gschlechtsabhängig (m) "zwean, zwee(n) Schuach, Zockl" (s) "zwoa Radl", (w) "zwo Kia, Gitschn". Is "zwoa" im Zimbrischn haint aa no gschlechtsobhängig? --Roland 22:47, 20. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Liibatar Orlàndo,

von altar gaboone de zimbarn von Siban Komàün prèchtent nòch haüte asò: zbeen schuughe, zbò khüü, zbòa reedar. Badar antì-oaz steet nimmarmèar in diisar alten gaboone - bittana schante!

Limm de main pésten grüüze un günnen - Remìgio

--Remigius 23:46, 20. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Griaß di Remigio, donkeschee fir Dei Antwort. I muaß a wengerl schaugn daß i "oiss" verstäh ;) "Badar anti-oaz", "un günnen" versteh i schun amoi net und bei "gaboone" (Gwohnheit?), "limm" (nimm?) bin i mir net sicha. Meglicherweis is sidboarisch no a nägstn dro.
I versuachs amol z'ibarsetzn (bittschian korrigiern)
"Liabar Rolond, von oltar Gwohnheit sprechan di Zimbarn von Sibm Gmoandn no haint(e) asou: zwean Schuah, zwo Khia, zwoa Radln/Rädar. ... steaht nimmarmehr in dar oltn Gwohnheit - bittre Schand"
I glaab i dergneiß haint nimmermehr vil. I muaß glei ins Bett ;) --Roland 01:03, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]
"Badar antì-oaz" - wieder andernort(e)s - wåu andascht? *gspannt bin*
Wås andaschts: Iwasetzt s es zwaj amaj in Text fia d'Templates? Nemt s hajt oans vu den featign (bar, de, it) hea und schreibt s ma d'Iwasetzung af d'Diskussion. --Kazu89 ノート 02:56, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Liibatar Kazu, lukh hia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Babel/Dialekt

Von langar zait èersinkh de vüüf liarn alle saint schöön gakhèart in de zimbrische zunga von Siban Komàün:

cim Ich prèchte de zimbrische zunga von Siban Komàün von jungame aràu.

cim-4 Ich prèchte de zimbrische zunga von Siban Komàün sobìa von jungame aràu.

cim-3 Ich prèchte de zimbrische zunga von Siban Komàün schiar ane veel.

cim-2 Ich prèchte de zimbrische zunga von Siban Komàün schöön hüppesch.

cim-1 Ich prèchte de zimbrische zunga von Siban Komàün khauma an mintzikh.

--Remigius 12:17, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]


Liibate khsélle, Orlàndo un Kazu,

in tedésco standard z böörtle "badar" bill mòonan "aber".

De böörtlen "antì-oaz" bèlnt mòonan "manch ein(e)(r)", in bavarése "à diam òas".

Z böörtle "günnen" bill mòonan "Wünsche", "günnan" bill mòonan "wünschen", in bavarése "guna".

Z böörtle "bittana" bill mòonan "was für eine".

Alle d andarn bòart habat-ar gakhèart garècht :-)

Hia vènnat-ar z bòart-puch vomme zimbar-gaprèchte:

http://www.uni-giessen.de/gloning/at/schmeller-bergmann_1855_schmellers-cimbrisches-woerterbuch.pdf

Steet-mar résche - Remìgio

--Remigius 13:08, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Babel: Zimbrisch[Am Quelltext weakln]

I håb dåu a kloane Seitn ooglegt, wåu ma daj Voalång kooadinian kinna. A jeda deaf daj Seitn editian. Vielleicht kimma d'Diskussion a doatn weidafian, nåu homma ned des Problem, daß ma af drei Benutzaseitn schreim. --Kazu89 ノート 16:55, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]


Liibatar Kazu,

vorbàis-got vor haban gamàchet au diisa saita :-)

Badar is-ta gaschécht an khlòondar veel:

In-z khèstalle "Di zimbar zung von XIII Gemeinden (Humbleweed)" az-to klikkaarst "Kategorie:User cim-4", khimmet gapàndart an naüjez platt, ba is gaschràibet, az ich, dar Remìgio, nütze de zimbrische zunga von Draitzan Komàün. Badar is nèt baar ditzan, ambìa ich nütze de zunga von Siban Komàün anlòan.

Von diisame béghen ich pitte-dich zo gapézzaran dén veel.

Ich grüüza-dich met allar bööle -

- Remìgio

--Remigius 21:46, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Na, Remìgio, des sigst fajsch. Es gibt zwaa fia alle drei Variantn eigane Voalång, åwa d'Kategorien wean momentan no doid. Ajso Benutza cimC7-4, cimC13-4 und cimL-4 kumma in oa Kategorie, mi'm Nama cim-4. I denk ma, es rendiat se im Moment ned, daß bei zwoa Benutza 10 Kategorien ooleng. --Kazu89 ノート 22:08, 22. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]


Vorbàis-got, guutar Kazu, hèmmest pin ich allar gafròant :-) --Remigius 11:48, 23. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Uè Remìgio, nun c'è besuogno 'e copià e risponnere a na mmasciata ncopp'a ttre ppaggene divierze. Basta si parlammo d''e template ncopp'a na paggena sola. Stamme bbono, Kazu89 ノート 22:15, 23. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Traduzione dal Napoletano all' Italiano standard:

"Ma Remigio, non c' è bisogno di copiare e rispondere ad un messaggio sopra tre pagine diverse. Basta se parliamo delle template sopra una pagina sola. Sta mi buono - Kazu"

Ma mio caro Kazu, questo qui è un sito bavarese, perciò dobbiamo parlare in un dialetto bavarese, non italiano neanche napolitano ;-)

Tanti auguri - Remigio

--Remigius 10:21, 24. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Håst recht, åwa weil-e eh gråd dabei woa, håb-a ma dacht, i schreib glei aso weida ;-) Und "uè" is ned "ma", sundan "ciao" :-) De pésten günne, Kazu89 ノート 22:14, 25. Apr. 2009 (CEST)Antworten[Antwort]

Güllandar Ekkelsturtzo[Am Quelltext weakln]

Lieber Herr Geiser, griase Goasa. Es kenz eng jå mim Zimbrisch a weng aus. Wais's es gråd wida amåi in da boarischn Wikipedia aiglogged haz, hed I a Fråg: Wås hoast da Nãm fu dém Fiechal, in Güllandar Ekkelsturtzo, oagentli weatli iwasézt? I håb jiatn amåi "goldener Fleckensalamander" gschriem, åwa stimmt des a? A "Sturtzo" is a Salamanda, oda hoast des oigemain Oadaxl? Und wås is "Ekkel"? Und is "güllandar" as zimbrische Woat fia "goldener" oder "gelber"? --El bes (dischkrian) 20:58, 28. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]

"ekkelsturtzo" hoasd auf boarisch "salamànda", auf braissisch "Salamander", und sedsd-se zaum aus "ekke" = "egg/biche" auf boarisch / "Hügel" auf braissisch und aus "sturtzo" = "schborn" auf boarisch / "Sporn" auf braissisch.
"güllan" hoasd "gojdan" auf boarisch / "gülden" auf braissisch.--Remigius (dischkrian) 12:16, 29. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Genauso steht's auch im Artikel, und zwar sogar so, dass man es lesen kann. Der Ekkelsturtzo findet sich zwar nicht in dem von Anderl gern verlinkten Wörterbuch, aber die Bestandteile schon, wenn auch in anderer Orthographie. A goidna Bugglschboan, aeso. --Kazuma ノート 13:37, 29. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Na guat. Du sagst ja selber Kazu89, dass Anderl keine Quelle für das Wort angegeben hat und da er früher schon öfter Wörter "out of thin air" erfunden hat (etwa sein notorisches "Glankn" für Artikel), sind wir einfach sehr, sehr misstrauisch . Für so elementare Dinge wie den Namen eines Lemmas sollte man schon einen Beleg haben. Die Links im Artikel sind rein biologisch und nichts zum zimbrischen, kein Wörterbuch, nicht einmal eine Offline-Quelle. Neben der Belegpflicht in der Wikipedia gibt es noch einen zweiten Grund, warum wir hier vorsichtig sein müssen. Wenn einmal eine Anzahl von zimbrischen Texten in der bar.Wikipedia existiert, kann es leicht sein, dass diese wiederum Objekt von linguistischer Forschung werden. Und dann bauen junge Generationen von Germanisten ihre neuen Zimbrisch-Erkenntnisse auf Dingen auf, die vielleicht gar nicht wirklich Zimbrisch sind, sondern Hoferaanderl-Phantasie-Zimbrisch/Buechsprach. Ihr kennt ja alle das Problem, dass von der Wikipedia viel abgeschrieben wird. Deshalb müssen wir da wirklich aufpassen. Wenn man in Google unter "Güllandar Ekkelsturtzo" sucht, kommen nur Treffer von der Wikipedia und von Mirrors. Das Wort "Ekkelsturzto" findet sich sonst kein einziges Mal im Netz, egal in welcher Schreibweise. Ich hab extra gesucht. Ihr seht also, dass ich mir Mühe gebe und Zeit investiere um das zu überprüfen, was Anderl einfach so behauptet.
Und wenn jetzt einer sagt, sonst nehmen wir es ja auch nicht so pedantisch genau. Bei irgendwelchen binnenbairischen Artikeln ist das ganze nicht so ein Problem, da es hier ja noch Millionen Sprecher gibt. Bei zimbrischen Texten muss man da aber extra vorsichtig sein. Also zu mindest einen Beleg für das Lemma bitte beim nächsten Mal und eine hochdeutsche Beschreibung, was denn dieses Lemma bedeutet. --El bes (dischkrian) 02:08, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
P.S.: Anderl lest hier wohl mit und daraus wird im Artikel dann das: Diff-Link. Erstens ist ein "Eck" nicht das selbe wie ein "Bühel" (übrigens ein österr. standarddeutsches Wort). Und zweitens ist das wieder schwer verständlich geschrieben, was da gemeint ist (Dialektschreibweise) und zur Krönung schreibt er dann noch eine Fußnote wo er "worddwèrddle (middlboarisch)" als Beleg angibt. So geht's wirklich nicht. --El bes (dischkrian) 02:23, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Kleine Anmerkung von mir: das Glanckn für "Artikel" war nicht vom Hoferaanderl, das hat der Hellsepp erfunden und benutzt. --Holder (dischkrian) 05:33, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Dankschön Holder! Ich hab dazu noch etwas auf meiner Nutzerdiskussionsseite geschrieben (siehe da). Das mit den Worterfindungen trifft nicht auf den Anderl zu! --Roland (dischkrian) 08:04, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Beim Binnenbairisch um München herum schauts auch net so gut aus. Da ist das Münchnerische (trifft auch für Karlsfeld zu) stark rückläufig. Die Dialektsicherheit oder besser Unsicherheit ist gerade bei de jungen Leut bis ca 30 eher gering/groß. --Roland (dischkrian) 08:04, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Ja, das Eck/Egg und der Bühel ist Standarddeutsch etwas anderes. Es gibt aber für Eck/Egg noch eine andere Bedeutung, die nimmer mehr so geläufig ist, nämlich Bergbuckl, hervorragender Teil eines Bergrückens (Schmeller). Eine Anhöhe auf einem Bergrücken kann ein Egg oder Bühel sein. Da kann es zu Überschneidungen kommen ... --Roland (dischkrian) 08:04, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]
Wenn etwas net passt (Beleg, wordwerdle...), dann kann man darüber reden. Der Anderl ist sicher der Letzte mit dem man nicht über sprachliche und sachliche Dinge diskutieren kann. (Sein einziges Problem war ja, dass er sich zu leicht provozieren und zu unguten Äußerungen hinreißen hat lassen.) --Roland (dischkrian) 08:04, 30. Mai 2012 (CEST)Antworten[Antwort]

S Zimbrische bleibt![Am Quelltext weakln]

Grüeß di, Remigius!

Abgseghn dyrvon, däß i eerlich gsait nit allweil durchblickt haan, was daader in dyr bairischn Weigglwelt yso glaauffen ist, glaaub i dennert föst dran, däß myn s Zimbrische bei üns haltn künnend (dös aigntliche und aau de andern bairischn Spraachinsln z Oberwälischland).

Weiters känntnd myr üns aynn Antrag bei dyr Mittlum °Meta° überlögn, wonaach grundsötzlich ayn verwandte Spraachspild bei dyr entspröchetn Haauptspraach bleibt older bleibn kan, so lang nit ausdrücklich ayn neue Weigglweltfassung blicht °geplant° beziehungsweis gunnen ist.

--Hellsepp (dischkrian) 12:44, 4. Jun. 2012 (CEST)Antworten[Antwort]