Wossadaumpfdiffusionsäquivalente Luaftschichtdickn

Aus Wikipedia
Berechnung vom sd-Wert vo an konventionöön Woamdachl

De Wossadaumpfdiffusionsäquivalente Luaftschichtdickn sd [m] (dt. Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke oda Müde-Wert) is a Moß fian Widastaund vo an Bautäu gegn Diffusion. Se is des Produkt ausm Wossadaumpfdiffusionswidastaundsfaktoa und da Dickn vom Bautäu. Jede Bautäuschicht is natiali aa umso dichta, je dicka dass is.

mit:

  • sd ... Wossadaumpfdiffusionsäquivalente Luaftschichtdickn [m]
  • μ ... Wossadaumpfdiffusionswidastaundsfaktoa
  • d ... Dickn vo da Schicht [m]

A Daumpfbremsn hod an sd-Wert vo iwa 10 m, a Daumpfsperrn vo iwa 100 m.

Schau aa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]