Der Bulle von Tölz: Unter Freunden

Aus Wikipedia
(Weidagloadt vo Unter Freunden)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschrim worn.
Folge der Serie Der Bulle von Tölz
OriginaltitlUnter Freunden
ProduktionslandDeitschland
OriginalsprochDeitsch/Boarisch
Läng90 Minutn
OitasfreigobFSK 12
EinordnungStaffel 1, Folge 3
3. Folge insgesamt
Easchdausstrohlung28. Jenna 1996 auf Sat.1
Stab
RegieWalter Bannert
DrahbuachClaus Peter Hant
ProduktionErnst von Theumer junior
MusiKristian Schultze
KameraHanuš Polak
SchnittIngrid Träutlein-Peer
Bsetzung
Episodnlistn

Unter Freunden is a deitscha Fernsehfuim van Walter Bannert ausm Joa 1996 noch an Drahbuach van Claus Peter Hant. Es is de dritte Foig vo da Krimiserie Da Bulle vo Däiz midm Ottfried Fischer ois Hauptkommissar Benno Berghammer. Da Fuim is zun easchtn Moi am 28. Jenna 1996 af Sat.1 ausgstroit worn.

Handlung[VE | Weakln]

Voa an Däiza Finanzamt explodiat a Autobombm und zfetzt de Finanzbeamtin Gisela Rose. In unmiddlboara Näh van Wrack wern Zeitungsausschnitt gfundn, de wo olle iba an Finanzskandal berichtn: An Bauunternehmer Anton Rambold soi a Steiaschuid vo 43,5 Milliona Mark ealossn worn sei.

Dawei kriagt de Resi Berghammer an Steiabscheid mid ana Foadarung vo 30.000 Mark. Wia se si ban Finanzamt beschwern wui, triffts doat af eanan Sohn Benno und sei Kollegin Sabrina Lorenz. Dea Kommissar vaspricht seina Mama, doss ea de Soch regln werd – wos ea oba imma wieda vagisst.

Vo da Betriebspriafarin Elfriede Seidl eafoan de Kriminala, doss wega an Unfoi länga im Kronknhaus gwen is und dawei da Finanzoberrat Hecht eanane Afgom ibanumma hod. Da Hecht sogt, doss bloß ea mid da "Steueaffäre Rambold" z doa ghobt hod; de Gisela Rose kenntad oba in de Aktn neigschaut hom.

Am nächstn Tog findt de Kommissarin Lorenz außa, doss da Hecht sei Auto oan Tog voa am Anschlog da Gisela Rose vakaft hod; de Bombm kenntad oiso aa fia an Hecht glegt worn sei. Vo dem seina Lebensgefährtin Eva Ackermann eafoan de Kommissar, doss ea im Finanzamt is. Se song eam am Telefon, doss glei voabeikemma wern, wias oba eitreffa, fejd vo eam jede Spua. Es schaut aus, wia wenn a Kampf stottgfundn häd. Afm Computa findt de Kommissarin Lorenz an Hiweis af a Betriebspriafung bei da Großfleischerei Traxl. Im Kommissariat kriagts außa, doss de Firma mid mehra Behörden Schwierigkeiten hod und da Chef z Sidafrika ois Terrorist guit und per Haftbefej gsuacht werd. Da Traxl sogt oba, doss ea mitm Vaschwindn van Hecht nix zdoa hod.

Im Untasuachungsausschuss van Boarischn Landtog zua "Steueraffäre Rambold" sogt da Stootssekretär von Gluck, doss's a poa hundat Oabeitsplätz kostn tadad, wonn de Steiafordarung afrecht bleibad, de Entscheidung fir an Steiaealoss häd sei miassn. An Ausschussvoasitzendn losst ea in an persenlichen Gspräch wissn, doss's sei Schodn ned sei soi, wonn ea si im Untasuachungsausschuss fian Rambold eisetzt. Ea kriagad dafia a Grundstickl zun "Voazugspreis", und da Rambold bauad eam a Haus drauf – ebnfois zun Voazugspreis.

Bei an gmiatlichn Omdessn im Hotelrestaurant "Residence" vazejt de Elfriede Seidl an Kommissar, doss da Anton Rambold an Hecht aa scho in des Restaurant eiglon und eam goa an lukrativn Job obotn hod. Da Rambold is oba ogfressn gonga, wei da unbstechliche Beamte obglahnt hod. De Elfriede Seidl vaspricht an Berghammer außazfindn, wos da Hecht ban Traxl afdeckt hom kenntad. Bei eanane Recherchen stejt si außa, doss da Rambold fian Finanzamtsdirektor Glann a neis Haus baut, obwoi dea scho oans hod. Zeascht streit da Rambold ob, doss ea ibahapts Oafamilienheisa baut, doh donn sogt ea, dos des neba de Großprojekte so midlaft; des häd fei nix mid an Steiaskandal zdoa, da Glann tad zoin, wia a jeda ondane aa. Wei de Firma Rambold aa Obbruchoabeiten mocht, woin de Kriminala as Sprengstoffloga seng. De Sprengkapsln, de wo dea Sprengmoasta eana zoagt, san identisch mid dera, de wo fia de Autobombm heagnumma worn is. Wei Material aus an Loga fejt und da Sprengmoasta sogt, doss voa kuazm as Schloss kaputt gwen is, kimmt da Anton Rambold in an Eaklärungsnotstand.

D'Elfriede Seidl bsuacht an Benno Berghammer im Kommissariat und infoamiat eam iba as Gebaren vo da Firma Traxl. Se sogt, doss da Betrieb absolut sauba is, bloß häd da Chef zwoamoi probiat, bei de Dienstroasn z'bscheißn. Se bedankt si no amoi fia as Omdessn und schlogt a Wiedaholung voa. Zun Obschied gibt's an Kommissar a Bussal.

Da Hausmoasta Duffner van Finanzamt mejdt si eascht noch mehra Tog Saufarei bei de Kommissare. Ea hod kuaz voa da Explosion an Mo voa an Amt gseng. Af an Foto eakennt ea an Anton Rambold wieda. Dea Bauuntanehma sogt dazua aus, doss ea zun Finanzamt gfoan is, wei a anonyme Oruafarin in Aussicht gstejt hod, doss eam in da Steiaaffär hejfa kenntad. Oba des is a Foin gwen.

Wia da Stootssekretär von Gluck in Eafoarung bringt, doss da Rambold jetzat ois Haptvadächtiga guit und wega Moad und Entfiarung oklogt wern soi, informiert ea an Finanzamtsdirektor Ulrich Glann driba. Se bschliaßn, doss an Bauunternehma foin lossn und an Untasuchungsausschuss dazua bringa, doss ea die Entscheidung zrucknimmt, dmid da Rambold inklusive Zinsn 50 Milliona Mark Steian nochzoin muass. Wia da Rambold eafoat, doss da Untasuachungsausschuss si umentschieden hod, plotzt ea mid schiache Bschimpfunga in a Sitzung van Stootssekretär nei und beruhigt si eascht wieda, wia da von Gluck eam an Aftrog zun Obriss vo an Atomkraftwerk garantiat.

Nochdem de Resi Berghammer mehra Briaf van Finanzamt und an Bsuach van Grichtsvollziaga kriagt hod, redt eara Bua Benno mid da Elfriede Seidl. De wui si glei drum kimman.

Im Büro van entfiatn Finanzbeamtn Hecht druckt da Benno Berghammer af d'Woiwiedaholung van Telefon und werd mid da Privatnumma van Richta Dr. Renner vabundn. Dea woaß oba bloß, doss da Hecht hochbrisants Material iba Beamtenbstechung hintaleeng hod woin, wos oba ned gscheng is.

Ban Suacha noch Hinweis iba an Hecht sein Vableib gehen de Kommissar trennte Weg: De Sabrina Lorenz nimmt si an Hecht sei Wohnung voa; dawei foat da Benno Berghammer zua Eva Ackermann. An beide Orte heascht a moadsmäßigs Duachanand. De Ackermann stejt fest, doss koane Wertgegenständ ned fejn, oba wia da Berghammer se frogt, wos se bei eanan Auszug aus der gmoasamen Wohnung ausm Hecht seinem Dresor gnumma hod, foit eara ei, doss se "vasehentli" an Stapl Kontoauszig mitgnumma hod, wo drauf steht, doss jeden Monat 15.000 Mark af a Schweiza Konto ibawiesn worn san, und zwoar van Traxl an d'Elfriede Seidl. Oba jetzat san d'Auszig weg. De Ackermann gibt schliaßli zua, doss eanan Lebensgefährtn mid de Kontoauszig konfrontian hod woin, oba do is ea scho vaschwundn gwen. In de persenlichen Notizn van Hecht findt da Berghammer an konkretn Hinweis draf, doss da Traxl in großm Stil Steian hintazong und de Seidl eam deckt hod. De Kommissar woin an Traxl vahoftn, oba dea is ned in da Firma. In sein Büro findt da Berghammer a grahmts Buidl vo seina Hittn in da Näh van Schliersee. Dawei de Kriminala doathi untawegs san, eakläat da Traxl an gfessltn und knebltn Finanzbeamten Hecht, doss ea im Kriag is, doss Kriag vui Gejd kost und doss ea koan unbstechlichen Finanzbeamten ned braucha ko. Ea schneidt an Hecht a Puisoda af und losst as Bluad in an Blechkibl lafa. Da Traxl sogt, an Hecht sei Freindin muass aa steam, wei se de Kontoauszig gseng hod, ea ko koa Risiko ned eigeh. Grod no fria gnua kemman de Lorenz und da Berghammer bei da Hittn o und vahoftn an Traxler.

De Resi Berghammer bedankt si grod mid an Bleamelstrauß bei da Elfriede Seidl, wei as Vafoan eigstejt worn und koa Nochzohlung fällig is, do kimmt eara Bua dazua und vahoft de Finanzbeamtin wega Beihuif zun Moad.

Hintagrund[VE | Weakln]

Gfuimt worn ist z Däiz, z Hoizkiacha, im Klosta Benediktbeiern und z Berg am Starnberga See (Bootsweaft);[1] ois Schaublotz fia de "Pension Resi" Homs as Hollerhaus Irschnhausn heagnumma.

Im Netz[VE | Weakln]

Beleg[VE | Weakln]

  1. Unter Freunden – derbullevontoelz.de