Wappn fo Guyana

Aus Wikipedia
Wappm fo Guyana

S Wappn fo Guýana hod de Kenigin Elisabeth II. am 21. Jenna 1966 an Guyana ausgling kod und im säibign Joo, am 25. Feba, iss fom Parlament z Guyana ognumma woan.

Im Wappmschäidl in da Mitt hand af Säiwa drei blaue Wäina, fia de drei Haubdfliss z Guyana. Glei driwa a Säärosn und untahoi a Hoatzin ( a schdingada Fogl wos kam fliang ko). Zwe Jaguar hand ois Schäidlhoida eiteit. Da linke (heraldisch rechz) hoit an Bicke in da Braazn, da rechde a Zuggareal, ois Sümboi fiad Landwiadschofd.

A Goidna Juwäinbsezda Häim, mida blauweissn Häimdeggn und Fedaschmugg, schdäd iwan Schäidl, Sümboi fiad Indiobeväikarung und d Juwäin fian Beagbau. Da Häim säim schdäd fiad Vabindung zan Voreinigtn Kinireich.

Ganz unt a säiwas Schbruchbandl mim Woischbruch, Oa Foik, oa Nazion, Oa Schicksoi.


Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]