Buach:Weatabuach Deitsch - Boarisch: B

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wörterbuch Deutsch - Bairisch

Weatuabuach Deitsch - Boarisch

[Buach duachsuacha]A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · ZDeutsch Bayerisch Österreichisch Umschrift Bairischdeutsch
Baby Buzal Buzal Buzerl
babysitten kindsn kindsn kindsen
Backe, die da Backn da Backn
backen bachn (du backst, ea backt, mia bacha) bacha (dubachst, ea bacht, mia bachan) bachn/bochn (du bockst, ea bockt, mia bochn) bachen
Backenzahn Stockzahn Stockzaun Stockzahn
Bäcker Beck Beck Bäck
Backhähnchen, Backhuhn Backhendl Bochhendl, Breslfliega
Backofen Bachofa, Bachhaisl Bochofn Backofen, Backhäuserl
blass kaasig kaasig kààsig käsig
Baum, Bäume Baam Baam Bààm
be- (Vorsilbe) b- (nua voa s und sch) b- (nua voa s und sch)
Blumenkohl Karfioi Karfioi Kàrfiol Karfiol
bitter hantig, harb hantig, harb hàntig, hàrb
Bitte sehr! Bittsche!, do!, sä! .. ..
Bürgermeister Buagamoasta Buagamasta Burgermeister
Büttner Schäffla, Fossbinda Fossbinda Fàsslbinda, Fåssbinda Schäffler, Fassbinder
Buxtehude (abgelegener Ort) Hintadupfing, Tripstrui Hintadupfing, Tripstrü Hintertupfing, Tripstrill


Summe: 17