Buach:Weatabuach Deitsch - Boarisch: Q

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wörterbuch Deutsch - Bairisch

Weatuabuach Deitsch - Boarisch

[Buach duachsuacha]A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · ZDeutsch Bayrisch Östareichisch Umschrift Bairischdeutsch
Quaddel Blosn, Blodan Blosn, Blodan Blåsn, Blådan Blase, Blattern
quäken knarrn, knaunzn knarrn knàrrn knarren, knaunzen
quälen schindn, sekkian schindn, sekkian schinden, sekkieren
Quark Topfn Topfn Topfen
Quatsch Schmoarrn, Blädsinn, Kaas Schmoan, Blädsinn, Kaas Kàs, Blèdsinn Schmarren, Blödsinn, Käse
quatschen radschn, tradschn radschn, trodschn ràdscnn ratschen, tratschen
Quasselstrippe Ratschkathl, Quadratratschn, Ratschn Quadratratschn, Ratschn, Woschweib Ràtschkàthl, Quàdratràtschn, Ràtschn Quadratratsche(n), Ratsche(n)


Summe: 7